Czasopismo Ochrona Środowiska
BIEŻĄCY NUMER | VADEMECUM AUTORA | REDAKCJA

 

 
 
 
 
 

Wyszukaj w czasopiśmie Ochrona Środowiska
Search in Ochrona Srodowiska

Kwartalnik OCHRONA ŚRODOWISKA jest czasopismem naukowym wydawanym przez Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych we Wrocławiu nieprzerwanie od 1979 roku.

Czasopismo, począwszy od nr. 1/2007 (vol. 29), jest indeksowane i abstraktowane przez CLARIVATE ANALYTICS w Science Citation Index Expanded (SciSearch
®) oraz Journal Citation Reports/Science Edition (2019: IF=0,576).

RADA PROGRAMOWA: Prof. dr hab. inż. Wojciech Adamski (przewodniczący), prof. dr inż. Gerard J. Besler, dr hab. inż. Halina Hotloś, prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki, dr hab. Barbara Kołwzan, prof. dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż, prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki.

REDAGUJE KOLEGIUM. Redaktor naczelny: dr inż. Andrzej M. Dziubek. Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Barbara Kołwzan. Redaktor tematyczny: dr inż. Jolanta Maćkiewicz. Redaktor językowy: mgr Alicja Kordas. Redaktor statystyczny: dr Wiktor Kołwzan. Redaktor techniczny: dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska. Tłumaczenia: dr Monika Konopka.

ADRES REDAKCJI: Oddział Dolnośląski PZITS, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (lub: Wrocław 68, skrytka pocztowa 980), tel. 71 344 14 50, poczta elektroniczna pzits@not.pl.

ISSN 1230-6169

EDYCJA CZASOPISMA ZOSTAŁA ZAWIESZONA W MAJU 2019 R.

 

 

 

Vol. - Rok

 

41 - 2019
40 - 2018
39 - 2017
38 - 2016
37 - 2015
36 - 2014
35 - 2013
34 - 2012
33 - 2011
32 - 2010
31 - 2009
30 - 2008
29 - 2007
28 - 2006
27 - 2005
26 - 2004
25 - 2003
24 - 2002
23 - 2001
22 - 2000
21 - 1999
20 - 1998
19 - 1997
18 - 1996
17 - 1995
16 - 1994
15 - 1993
14 - 1992
13 - 1991
12 - 1990
11 - 1989
10 - 1988
  9 - 1987
  8 - 1986
  7 - 1985
  6 - 1984
  5 - 1983
  4 - 1982
  3 - 1981
  2 - 1980
  1 - 1979

   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz

www.pzits.not.pl