PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2006

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Jerzy Klinik: Zastosowanie tetrachlorku węgla do charakterystyki właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych materiałów krzemionkowych MCM-48 (ss. 3-6)
Marta Repelewicz, Jan A. Zdenkowski: Badania skuteczności usuwania benzenu i chloroformu na sorbentach mineralnych z roztworów wodnych (ss. 7-10)
Karolina Gromadzka, Jacek Nawrocki: Badania nad zastosowaniem niepolarnych związków fluoroorganicznych w procesie ozonowania zanieczyszczeń organicznych w roztworach wodnych (ss. 11-15)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz: Usuwanie naturalnych substancji organicznych z wody w zintegrowanym procesie MIEX®-ultrafiltracja (ss. 17-22)
Barbara Kasprzyk-Hordern, Urszula Raczyk-Stanisławiak, Jacek Nawrocki: Zastosowanie ozonowania katalitycznego na tlenku glinu do usuwania substancji organicznych z wody (ss. 23-27)
Ewa Burszta-Adamiak, Janusz Łomotowski: Badania oporu hydraulicznego warstwy zakolmatowanej podczas okresowej infiltracji wody do gruntu (ss. 29-32)
Pavel Urcikán, Dušan Rusnák: Kompleksowa metoda obliczania natężenia deszczu granicznego do projektowania przelewów burzowych (ss. 33-38)
Wojciech Cieżak, Zbigniew Siwoń, Jan Cieżak: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych krótkotrwałego poboru wody w wybranych systemach wodociągowych (ss. 39-44)
Paweł Licznar, Janusz Łomotowski: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych Kohonena do prognozowania dobowego poboru wody (ss. 45-48)
Halina Hotloś: Metodyka i przykłady prognozowania kosztów naprawy przewodów wodociągowych (ss. 49-54)
Andrzej K.M. Kabziński, Barbara T. Macioszek, Dominik E. Szczukocki, Renata Juszczak: Badania obecności neurotoksyn w wodzie ze Zbiornika Sulejowskiego (ss. 55-58)

RECENZJE
Janusz Jeżowiecki: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska (R. Zarzycki) (ss. 59-60)
Andrzej Kotowski: Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (M. Kwietniewski, W. Gębski, N. Wronowski) (ss. 60-62)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XIX konferencja "Postęp techniczny w wodociągach" (s. 63)
Jan D. Rutkowski: VIII konferencja "Ochrona powietrza atmosferycznego POL-EMIS 2006 - osiągnięcia w nauce, przemyśle i energetyce (s. 64)
Barbara Mońka: XI konferencja "Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry" (s. 64)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz