PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2003

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Mietek Jaroniec: Otrzymywanie i właściwości modyfikowanych nanoporowatych adsorbentów krzemionkowych (ss. 3-8)
Jolanta Maćkiewicz, Andrzej M. Dziubek, Jolanta Czarniecka: Zapotrzebowanie na dwutlenek chloru w uzdatnianiu wód infiltracyjnych (ss. 9-12)
Zofia Sadecka: Ocena efektywności pracy wybranych oczyszczalni hydrobotanicznych (ss. 13-16)
Halina Hotloś: Analiza strat wody w systemach wodociągowych (ss. 17-24)
Marek Zawilski, Agnieszka Brzezińska: Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem mokrej pogody (ss. 25-30)
Ryszard Szpadt, Marta Sebastian: Standaryzacja jakości paliw z odpadów (ss. 31-38)
Andrzej J. Wandrasz: Ocena właściwości emisyjnych paliw z odpadów (ss. 39-42)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Podręcznik gospodarki odpadami - teoria i praktyka (B. Bilitewski, G. Härdtle, K. Marek) (s. 43)

KONFERENCJE
Apolinary L. Kowal: XVIII konferencja "Postęp techniczny w wodociągach" - Wrocław 2003 (s. 44)
Janusz W. Wandrasz: IV konferencja "Paliwa z odpadów" - Ustroń 2003 (s. 44)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz