PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2001

SPIS TREŚCI

Stanisław A. Rybicki, Stanisław M. Rybicki: Odprowadzanie i oczyszczanie wód deszczowych w strefach ochronnych ujęć wody (ss. 3-8)
Andrzej Gierak, Roman Leboda: Sorpcja jonów wybranych metali ciężkich na węglu aktywnym (ss. 9-15)
Agnieszka Kolanek, Tadeusz Kowalski: Wpływ procesów biochemicznych na stężenia związków wapnia i magnezu w wodach (ss. 17-21)
Andrzej Pawlak, Andrzej Kotowski: Metoda wyboru optymalnego systemu zaopatrzenia w wodę na przykładzie Polkowic Dolnych (s. 23-27)
Teresa Jamroz, Stanisław Ledakowicz, Renata Żyłła, Barbara Sencio: Biologiczna ocena skuteczności odbarwiania roztworów barwników w procesie pogłębionego utleniania (29-32)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz