PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1983

SPIS TREŚCI

Magdalena Graczyk: Energetycznie optymalna stabilizacja stężonej gnojowicy z ferm przemysłowych (ss. 3-9)
Edmund Nowakowski: Rozkład odpływu ścieków z zakładów gastronomicznych (ss. 10-12)
Adam Solski: Fosfor w osadach dennych zagrożeniem dla czystości wód Jeziora Sławskiego (ss. 13-16)
Adam Solski: Wpływ toksyczny substancji wyługowanych z żużla wielkopiecowego Huty "Florian" w Świętochłowicach na organizmy wodne (ss. 17-22)
Jerzy Antonowicz, Edmund Nowakowski: Możliwości wtórnego wykorzystania energii cieplnej w uzdrowiskach (ss. 23-25)
Jan D. Rutkowski: Ocena kryterium stosowalności modeli obliczeniowych przestrzennego rozkładu pyłów w powietrzu atmosferycznym (ss. 26-27)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Odnowa wody (E.J. Middlebrooks) (ss. 28-30)

OPINIE
Edmund Nowakowski: Pneumatyczna przepompownia ścieków (s. 31)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz