PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1982

SPIS TREŚCI

Andrzej Szyjkowski: Rozwój fitoplanktonu Jeziora Szydłowskiego na tle zasobności wód w substancje biofilne (ss. 3-8)
Elżbieta Szulkowska-Wojaczek, Jan Marek: Wpływ chlorku kadmu na ilość i aktywność bakterii wodnych (ss. 9-20)
Halina Florczyk: Współczynniki jednostkowego odpływu fosforu i azotu z wybranych zlewni obszaru Polski (ss. 21-28)
Rafalina A. Korol: Ocena oddziaływań odpływu nadosadowych wód ze zbiornika Żelazny Most na chemizm wód ujmowanych z Odrzycka (ss. 29-37)
Krzysztof Bartoszewski, Tadeusz Marcinkowski, Ryszard Szpadt: Możliwości zawracania do obiegu zużytych ługów w przemyśle farb i lakierów (ss. 38-41)
Józef Cebula, Teresa Jodkowska: Koncepcja rolniczej utylizacji osadów ściekowych z oczyszczalni m.st. Warszawy (ss. 42-53)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Przeróbka i wykorzystanie odpadów organicznych (M.W. Bewick) (ss. 54-55)
Edward S. Kempa: Inżynieria ścieków (W. Triebel) (ss. 55-56)

KONFERENCJE
Edward S. Kempa: Odzysk surowców i energii z odpadów - MER 2 (ss. 57-58)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Edward Mielcarzewicz: Profesor Henryk Mańczak (ss. 59-60)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz