PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1991

SPIS TREŚCI

Apolinary L. Kowal: Oczyszczanie wody - chemiczne czy biologiczne? (ss. 3-6)
Stanisław A. Rybicki: Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji zakładów oczyszczania wody z rzek podgórskich i zbiorników zaporowych (ss. 7-11)
Stanisław A. Rybicki: Ochrona zbiorników zaporowych przed zanieczyszczeniem (ss. 13-16)
Ferenc F. Abraham, Anna Vincze, Istvan Licskó: Wpływ zmian jakości wody w zbiornikach zaporowych na technologię jej uzdatniania (ss. 17-21)
Małgorzata Schmager: Właściwości wody w przekrojach pionowych zbiornika zaporowego Dobczyce przy ujęciu wieżowym dla Krakowa (ss. 23-26)
Wojciech Balcerzak, Aleksandra Wisz: Zagrożenie eutrofizacją wód zbiornika zaporowego Dobczyce (ss. 27-29)
Dorota Wójcik: Charakterystyka osadów dennych zbiornika zaporowego Dobczyce (ss. 31-34)
Alicja Kowal: Uzdatnianie wody ze zbiornika zaporowego Dobromierz (ss. 35-38)
Krystyna Stachowicz, Maria Czernoch: Jakość woda oraz produkcja pierwotna w zbiorniku Dziećkowice (ss. 39-42)
Wojciech Adamski, Andrzej M. Dziubek: Analiza procesu adsorpcji w układach oczyszczania wód powierzchniowych (ss. 43-47)
Andrzej Jodłowski: Usuwanie fitoplanktonu z wody w procesie utleniania i koagulacji (ss. 49-52)
Michaił I. Aleksiejew, Ludmiła I. Cwietkowa, Boris G. Miszukow, Galina I. Kopina: Eutrofizacja w zbiornikach wodnych o niskiej mineralizacji (ss. 53-55)
Mieczysław Mysiak, Jan Szpakowski: Stan czystości wód Zbiorników Solińskiego i Myczkowieckiego (ss. 57-60)

RECENZJE
Apolinary L. Kowal: Filtracja powolna - teoria i praktyka (N.J.D. Graham) (s. 61)
Apolinary L. Kowal: Ekotoksykologia - wybrane problemy (praca zbiorowa) (s. 62)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz