PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1996

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec: Energetyczna niejednorodność węgli aktywnych (ss. 3-6)
Stanisław A. Rybicki: Możliwości modernizacji chlorowni w średnich zakładach wodociągowych (ss. 7-10)
Pierre Destouches, Bruno Langlais: Elektrochlorowanie jako przyszłościowa metoda dezynfekcji wody (ss. 11-13)
Aleksandra Żelechowska: Toksyczne związki organiczne w ściekach i wodach powierzchniowych (ss. 15-19)
Teodora M. Traczewska, Barbara Kołwzan, Maria Pawlik: Zastosowanie testów bioindykacyjnych do oceny jakości zdrowotnej wody (ss. 21-23)
Robert Ciupa, Lech Dzienis: Zastosowanie KMnO4 i ClO2 do usuwania organicznych form żelaza i manganu z wód podziemnych (ss. 25-26)
Hanna Korneluk, Maria Świderska-Bróż: Usuwanie fosforanów z roztworów wodnych w procesie wymiany jonowej (ss. 27-29)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Katarzyna Majewska-Nowak: Ultrafiltracyjne usuwanie kwasów humusowych z roztworów wodnych w obecności soli mineralnych (ss. 31-34)
Jan Markowski, Czesław Symonowicz, Roman Stanisławiak: Eksploatacja mikrosit w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie pod Zielona Górą (ss. 35-38)
Anna Musialik-Piotrowska, Krystyna Syczewska, Bożena Mendyka: Katalityczne spalanie par naftalenu w powietrzu (ss. 39-41)
Józef Kuropka: Odazotowanie spalin metodą chelatową (ss. 43-46)

RECENZJE
Apolinary L. Kowal: Zastosowanie dolomitów do uzdatniania wody (T. Kowalski) (s. 47)
Andrzej J. Królikowski: Chemia wód powierzchniowych (J.R. Dojlido) (s. 48)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz