PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1984

SPIS TREŚCI

Jan Janczewski, Edward W. Mielcarzewicz, Piotr Kozakowski: Wyniki badań struktury zużycia i zapotrzebowania na wodę w aglomeracji miejsko-przemysłowej (ss. 3-6)
Jan Janczewski, Edward W. Mielcarzewicz: Wstępne wyniki badań struktury zużycia wody w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (ss. 7-12)
Danuta Leszczyńska: Ozonowanie jako proces technologiczny w oczyszczaniu wody odrzańskiej (ss. 13-17)
Elżbieta M. Grochulska-Segal, Marek Sozański: Wybrane zagadnienia z technologii odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych (ss. 18-26)
Edward W. Mielcarzewicz, Halina Hotloś, Andrzej Kotowski, Janusz Łomotowski: Zasady projektowania obiektów sztucznej infiltracji wody (ss. 27-34)
Zygmunt Stramski: Korozja biologiczna w budownictwie mieszkaniowym (ss. 35-41)
Tadeusz Gruszecki, Jerzy Wartalski, Andrzej Wartalski: Podstawy hydrauliczne obliczania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą (ss. 45-48)
Irena Lubartowicz, Ewa Wojciechowska: Próba oceny stanu czystości Zbiornika Sulejowskiego na podstawie badań koncentracji chlorofilu (a) (ss. 48-50)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Wykorzystanie ścieków miejskich w rolnictwie (praca zbiorowa) (ss. 42-43)
Piotr Żurawski: Gospodarka odpadami miejskimi (E.S. Kempa) (ss. 43-44)

OPINIE
Irma Szymańska: Trująca mgła (ss. 50-52)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz