PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1980

SPIS TREŚCI

Jerzy Antonowicz, Edmund Nowakowski, Sławomir Posmyk: Energia promieniowania słonecznego źródłem rezerw energetycznych w uzdrowiskach (ss. 3-7)
Gerard Jan Besler, Zbigniew Burzyński, Zbigniew Spryszyński: Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska w wyniku wykorzystania energii gruntu dla kształtowania mikroklimatu pomieszczeń (ss. 7-11)
Halina Florczyk, Seweryn Gołowin: Metale ciężkie w wodach powierzchniowych płynących Polski (12-17)
Danuta Rogozińska: Ocena korozyjnych własności wody odzyskanej ze ścieków komunalnych (ss. 18-22)
Adam Ponikowski: Oczyszczanie ścieków przemysłowo-deszczowych z hut miedzi metodą koagulacji (ss. 22-27)
Józef M. Pacyna: Wymywanie metali zawartych w zanieczyszczonym powietrzu przez wodę w chłodniach elektrowni dużej mocy (ss. 27-31)
Grażyna Kmieć: Studium przemian związków siarki w powietrzu atmosferycznym w rejonie elektrowni dużych mocy (ss. 32-35)
Mieczysław A. Gostomczyk, Józef Kuropka, Michał Domański: Oczyszczanie gazów odlotowych powstających przy produkcji superfosfatu (ss. 36-39)
Józef Kuropka, Mieczysław A. Gostomczyk: Oczyszczanie gazów odlotowych powstałych w procesie trawienia metali z tlenków azotu kwasem azotowym (ss. 40-41)
Franciszek Knop, Krzysztof Kaczmarski, Piotr Kabsch: Porównanie własności kolumn natryskowych i z wypełnieniem fluidalnym, zastosowanych do równoczesnego odpylania i odsiarczania gazu (ss. 42-43)
Katarzyna Szucka: Zagrożenie czystości wód podziemnych ujmowanych przez wodociągi w Białej Podlaskiej (ss. 44-45)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Przeróbka i usuwanie odpadów (H. Straub, G. Hösel, W. Schenkel) (ss. 46-48)
Edward S. Kempa: Technologie ochrony środowiska (F. Baum) (ss. 48-49)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz