PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1992

SPIS TREŚCI

Czesław Mazurek, Jerzy Zwoździak: Zagrożenia ekologiczne regiony turoszowskiego (ss. 3-8)
Józef Kuropka: Możliwości ograniczenia emisji tlenków azotu z procesów spalania paliw (ss. 9-12)
Maria Pawlaczyk-Szpilowa: Wpływ chlorowania na jakość zdrowotna wody do picia (ss. 13-14)
Maria Świderska-Bróż: Związki azotowe i humusowe - uciążliwe domieszki wód podziemnych (ss. 15-20)
Tadeusz Kowalski: Zastosowanie aktywnych złóż dolomitowych do oczyszczania wód powierzchniowych (ss. 21-24)
Wojciech Adamski: Symulacja izoplan biologicznie aktywnych kolumn sorpcyjnych w układach technologicznych oczyszczania wody (ss. 25-28)
Agnieszka Nawirska, Andrzej M. Dziubek: Właściwości fizyczno-chemiczne i technologiczne wody z rzeki Nysy Kłodzkiej w przekroju Kamieńca Ząbkowickiego (ss. 29-32)
Grażyna Wiśniewska, Jacek Wiśniewski: Odzysk metali ze ścieków galwanizerskich technikami membranowymi (ss. 33-38)
Zbigniew Siwoń: Niektóre aspekty nowoczesnego projektowania i eksploatacji układów dystrybucji wody (ss. 39-44)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Geofizyczne badania zastarzałych składowisk (D. Vogelsang) (s. 45)
Edward S. Kempa: Stare zanieczyszczenia i zastarzałe odpady (H.H. Weber) (s. 46)
Apolinary L. Kowal: Ekotoksykologia chemiczna (H. Parlar, D.Angerhőfer) (s. 47)
Wojciech Adamski: Zdrowotne aspekty technologii oczyszczania wody (praca zbiorowa) (ss. 48-50)

KONFERENCJE
Edward S. Kempa: Wpływ niebezpiecznych odpadów na środowisko (s. 51)
Zdzisław Kardasz: XVII Wrocławskie Dni Nauki i Techniki (s. 51)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz