PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1998

SPIS TREŚCI

Andrzej K. Biń: Zastosowanie procesów pogłębionego utleniania do uzdatniania wody (ss. 3-6)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Katarzyna Majewska-Nowak: Usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych z wody w procesie ultrafiltracji (ss. 7-12)
Maria Jankowska: Występowanie pestycydów w wodach naturalnych (ss. 13-16)
Kazimierz Grabas, Mieczysław Steininger, Stefan Zieliński: Usuwanie metali ciężkich z roztworów wodnych na sorbentach mineralno-węglowych (ss. 17-20)
Andrzej K. Biń, Piotr Machniewski: Modelowanie desorpcji lotnych zanieczyszczeń organicznych z wody do powietrza (ss. 21-25)
Anna Jóźwiak, Zbigniew Gorzka: Regeneracja kąpieli odmiedziowujących metodą wymiany jonowej (ss. 27-30)
Andrzej Wieczorek: Wpływ emisji lotnych związków organicznych na zapach gazów odlotowych z kompostowni odpadów (ss. 31-35)
Wojciech Nowak, Jarosław Krzywański: Badania suchego odsiarczania i odazotowania spalin w binarnej cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (ss. 37-41)
Zdzisław Kawala, Tomasz Atamańczuk: Zastosowanie prądów wysokiej częstotliwości i mikrofal do oczyszczania gruntów z substancji ropopochodnych (ss. 43-47)
Florian Piechurski: Zmiany właściwości hydraulicznych instalacji ciepłej wody podczas eksploatacji (ss. 49-50)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Biotechnologia środowiska (T. Raphael) (s. 51)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XV "Postęp techniczny w wodociągach" - Wrocław'97 (s. 52)
Jan D. Rutkowski: IV sympozjum "Ograniczanie emisji zanieczyszczeń POL-EMIS" - Szklarska Poęba'98 (s. 52)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz