PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1-2/1993

SPIS TREŚCI

Andrzej Biłyk, Apolinary L. Kowal: Ocena stopnia zagrożenia terenów wodonośnych we Wrocławiu związkami chromu (ss. 3-6)
Wojciech Adamski: Nowoczesne technologie rekultywacji skażonych gleb (ss. 7-17)
Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec, Wanda Burakiewicz-Mortka: Charakterystyka strukturalnej i energetycznej niejednorodności mikroporowatych węgli aktywnych na podstawie adsorpcji benzenu z fazy gazowej i ciekłej (ss. 19-26)
Andrzej Gierak, Barbara Charmas, Roman Leboda: Chromatograficzne oznaczanie lotnych zanieczyszczeń wód metodą "Purge and Trap Injection" (ss. 27-38)
Beata Janoszka, Wojciech Bąkowski, Danuta Bodzek: Występowanie i oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach ściekowych (ss. 39-44)
Tadeusz Kowalski: Analiza zjawisk zachodzących podczas oczyszczania wód powierzchniowych w procesie koagulacji solami żelazowymi i filtracji przez złoże dolomitowe (ss. 45-51)
Zdzisław Matyniak, Anna Zwoździak: Próba oceny udziału Polski, Niemiec i Czech w degradacji lasów w Sudetach Zachodnich (ss. 53-56)
Czesław Mazurek: Ocena możliwości ograniczenia hałasu emitowanego z Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" (ss. 57-60)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Ochrona środowiska (K.R. Mazurski) (s. 61)
Apolinary L. Kowal: Gospodarka odpadami na wysypiskach (E.S. Kempa) (ss. 61-62)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: IX sympozjum "Inżynieria środowiska" - Stambuł'92 (s. 63)
Andrzej M. Dziubek: XIII konferencja "Postęp techniczny w wodociągach" - Wrocław'93 (s. 64)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz