PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2004

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Mietek Jaroniec: Wykorzystanie metody termodynamicznej do charakterystyki strukturalnych i powierzchniowych właściwości węgli aktywnych (ss. 3-8)
Jan Dojlido, Urszula Dmitruk, Małgorzata Żmigrodzka, Beata Zaleska: Występowanie kwasów halogenooctowych (HAA) podczas uzdatniania wody w Wodociągu Centralnym w Warszawie (ss. 9-12)
Karol Kuś, Rita Rożałowska: Wpływ kosztów produkcji i dystrybucji wody na cenę jej sprzedaży dla miast zaopatrywanych przez wodociąg grupowy GPW w Katowicach (ss. 13-16)
Wojciech Balcerzak, Wiesław Zymon: Wpływ wstępnego i pośredniego ozonowania wody na jej zapotrzebowanie na chlor (ss. 17-19)
Mariusz Dudziak, Krystyna Luks-Betlej: Ocena obecności estrogenów - steroidowych hormonów płciowych - w wybranych wodach rzecznych w Polsce (ss. 21-24)
Magdalena Woźniak, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska: Ocena chemicznej stabilności osadów ściekowych składowanych w naturalnych warunkach środowiskowych (ss. 25-31)
Mariusz Pepliński, Artur Malecki, Irena Bojanowska: Wpływ rodzaju złoża filtracyjnego na skuteczność uzdatniania wód podziemnych na przykładzie ujęć w Tczewie (ss. 33-38)
Lidia Kiedryńska: Zasiedlanie granulowanych węgli aktywnych przez mikroorganizmy w procesie uzdatniania wody (ss. 39-42)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XVIII konferencja "Postęp techniczny w wodociągach" (s. 43)
Jan D. Rutkowski: VII sympozjum "Emisje zagrażające środowisku - POL-EMIS" (ss. 43-44)
Halina Szymańska: X międzynarodowa konferencja "Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry" (s. 44)
Zenon Sarbak: X ogólnopolskie mikrosympozjum "Kataliza w ochronie środowiska" (s. 44)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz