PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1995

SPIS TREŚCI

Andrzej M. Dziubek: Jakość wody do picia: forum dyskusyjne - ciąg dalszy (ss. 3-4)
Artur Wieczysty, Janusz Rak: Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie wymagań jakościowych (ss. 5-10)
Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec, Wanda Burakiewicz-Mortka, Marek Gwizdalski: Adsorpcja związków organicznych z roztworów wodnych na węglach aktywnych (ss. 11-17)
Józef Kuropka: Odazotowanie spalin - stan obecny i perspektywy rozwoju (ss. 19-24)
Michał Głomba: Zastosowanie wypełnienia pierścieniowego I-15M do odpylania spalin z suszarni koncentratu flotacyjnego węgla kamiennego (ss. 25-28)
Irena Trzepierczyńska, Krystyna Lech-Brzyk: Zastosowanie alkalicznych ścieków przemysłowych do odsiarczania spalin (ss. 29-31)
Grażyna Wiśniewska, Jacek Wiśniewski: Dlaczego korzystne jest stosowanie elektrodializy odwracalnej? (33-36)
Regina Łukawska, Rodryk Świerczok, Jacek Włodyga: Biologiczne usuwanie związków azotu i fosforu w oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG (ss. 37-39)
Rodryk Świerczok, Regina Łukawska, Jacek Włodyga: Oczyszczanie ścieków z obiektów turystycznych na przykładzie schroniska "Samotnia" w Karpaczu (ss. 41-43)
Beata Motyl: Zanieczyszczenie wód województwa kaliskiego (ss. 45-46)

KONFERENCJE
Zdzisław Kardasz: III konferencja Ekoregionu Czechy-Saksonia-Dolny Śląsk (s. 47)
Andrzej M. Dziubek: XIV Postęp techniczny w wodociągach - Wrocław'95 (s. 47)
Zdzisław Kardasz: XX Wrocławskie Dni Nauki i Techniki (s. 48)
Edward S. Kempa: X sympozjum "Inżynieria środowiska" - Zielona Góra'95 (s. 48)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Andrzej M. Dziubek: Profesor Tadeusz Gabryszewski (ss. 49-50)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz