PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 3/1995

SPIS TREŚCI

Lesław Zięba: Uwarunkowania jakości wody do picia (ss. 3-14)
Michał Sawicki: Wymagania jakości wody do picia w świetle przepisów polskich i niemieckich (ss. 15-18)
Jacek Nawrocki, Leif Kronberg, Przemysław Andrzejewski: MX - związek o solnej aktywności mutagenne w wodzie do picia (ss. 19-22)
Andrzej Pawuła: Zagrożenia i skutki promieniotwórczego skażenia wody (ss. 23-28)
Jan Szpakowski: Jakość wód ujmowanych ze zbiorników Solina i Myczkowce (ss. 29-30)
Przemysław Wiśniewski, Jacek Nawrocki, Włodzimierz Grajek, Bożena Misztak: Mikrobiologiczna metoda otrzymywania koagulantu żelazowego (ss. 31-34)
Zbigniew Łepkowski: Technologia uzdatniania wody odrzańskiej dla Szczecina (ss. 35-39)
Bogdan Koczko, Beata Pacholec, Anna Mossakowska: Doświadczenia eksploatacyjne ujęcia infiltracyjnego Wodociągu Praskiego w Warszawie (ss. 41-43)
Grzegorz Koźminski, Karol Kuś: Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne eksploatacji pulsatorów do oczyszczania wód popłucznych (ss. 45-48)
Krzysztof Wilmański: Koszty stosowania węgli aktywnych w krajowych wodociągach (ss. 49-54)
Jan Dojlido, Edward Zbieć: Zanieczyszczenia organiczne warszawskiej wody wodociągowej (s. 55-58)
Jacek Wąsowski, Anna Grabińska-Łoniewska: Wtórne zanieczyszczenie wody w warszawskiej sieci wodociągowej (ss. 59-62)
Łucja Rudnicka, Maria Świderska-Bróż: Skład chemiczny osadów z wrocławskiej sieci wodociągowej (ss. 63-65)
Andrzej Rutkiewicz: Trwałość materiałów instalacyjnych a skład wody wodociągowej (ss. 67-68)
Bożenna Toczyłowska: Domowe stacje doczyszczania wody wodociągowej - rodzaje i warunki stosowania (ss. 69-72)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz