PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1994

SPIS TREŚCI

Andrzej M. Dziubek: Jakość wody do picia - nowe wymagania sanitarne a możliwości ich realizacji (ss. 3-6)
Stefan Maziarka: Jakość wody do picia - wymagania zdrowotne i konsumenckie (ss. 7-8)
Mieczysław Mysiak: Zmiany jakości wód rzecznych w Polsce w dwudziestopięcioleciu 1964-1990 (ss. 9-10)
Wojciech Adamski: Matematyczne metody globalnej oceny wybranych zjawisk zachodzących w hydrosferze (ss. 11-14)
Tadeusz A. Przylibski: Występowanie i znaczenie radonu w środowisku naturalnym Dolnego Śląska (ss. 15-20)
Katarzyna Piekarska, Joanna Pawlak: Ocena skuteczności osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków zaolejonych (ss. 21-26)
Jacek Wiśniewski, Katarzyna Majewska-Nowak: Ocena możliwości utylizacji odpadów powstających w procesie mokrego odsiarczania spalin (ss. 27-30)
Czesław Mazurek, Jerzy Zwoździak: Wpływ komunikacji samochodowej na środowisko naturalne regionu turoszowskiego (ss. 31-34)

RECENZJE
Apolinary L. Kowal: Mikrozanieczyszczenia w środowisku wodnym (M. Świderska-Bróż) (ss. 35-36)
D. Szala: Strategie czystej produkcji (T. Jackson) (ss. 36-37)

KONFERENCJE
Krzysztof R. Mazurski: Zarządzanie środowiskiem naturalnym w USA (s. 38)
Andrzej M. Dziubek: XIII Postęp Techniczny w Wodociągach (s. 39)
Zdzisław Kardasz: XIX Wrocławskie Dni Nauki i Techniki (s. 39)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz