PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1-2/1981

SPIS TREŚCI

Henryk Mańczak: Kierunki działania w technologii ochrony wód w aktualnych warunkach społeczno-ekonomicznych Polski (ss. 3-6)
Andrzej Nalberczyński, Witold Zalewski: Odzysk wody ze ścieków miejskich miasta Wałbrzycha (ss. 6-16)
Jerzy Antonowicz, Edmund Nowakowski: Układy instalacji do odzyskiwania ciepła w uzdrowiskach (ss. 17-20)
Halina Florczyk, Janusz Wójcik, Ewa Romankiewicz: Ocena wpływu wód poflotacyjnych odprowadzanych ze zbiornika "Gilów" i "Żelazny Most" na jakość wód rzeki Odry (ss. 20-28)
Janusz Wójcik, Ewa Romankiewicz: Ocena oddziaływania Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego na jakość wód w zlewni rzeki Widawki (ss. 29-38)
Elżbieta Wojaczek, Jan Marek: Wpływ chlorku potasowego na środowisko wodne stawów (ss. 39-42)
Adam Ponikowski: Badania technologiczne nad przeróbką osadów ściekowych z hut miedzi (ss. 43-50)
Józef Cebula, Teresa Jodkowska: Bilans osadów ścieków miejskich w Polsce (ss. 51-53)
Józef Cebula: O gospodarce osadami ściekowymi w Polsce (ss. 54-60)
Gerard Jan Besler, Janusz Litwicki: Ochrona przed hałasem od urządzeń wentylacyjnych w wyniku poprawnego doboru tłumików akustycznych (ss. 60-65)
Teresa Jodkowska: Występowanie ołowiu (Pb) w środowisku glebowym (ss. 66-70)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Oczyszczanie ścieków przemysłowych (praca zbiorowa) (ss. 71-72)
Edward S. Kempa: Technologia oczyszczania ścieków (W. Triebel) (ss. 72-73)
Edward S. Kempa: Poradnik operatora oczyszczalni ścieków (E. Stier) (ss. 73-74)

OPINIE
Zygmunt Stramski: Korozja biologiczna kamiennych obiektów budowlanych (ss. 75-76)
Leon Żurko: Wybrane problemy gospodarowania zasobami wodnymi w województwie gorzowskim (ss. 76-77)

KOMUNIKATY
Bolesław Hebrowski: O odnowie wody radzono we Wrocławiu (s. 78)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz