PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1985

SPIS TREŚCI

Noemi Wigdorowicz-Makowerowa: Znaczenie i skuteczność fluorkowej profilaktyki próchnicy zębów (ss. 3-12)
Tadeusz Marcinkowski: Zastosowanie masy dofiltr do oczyszczania ścieków z produkcji odczynników chemicznych (ss. 13-15)
Andrzej Pawlak, Edward W. Mielcarzewicz, Jan Janczewski: Wpływ optymalnego sterowania pompowniami na parametry systemu zaopatrzenia w wodę (ss. 17-21)
Andrzej M. Dziubek: Zastosowanie koagulantu dolomitowego do usuwania domieszek roztworów wodnych (ss. 23-33)
Regina Taylor, Halina Florczyk: Występowanie pestycydów w wodach odpływających ze zlewni rolniczych (ss.35-38)
Edward Gomółka: Usuwanie olejów ze ścieków (ss. 39-43)
Andrzej Kotowski: Prognozowanie wydajności nieinfiltracyjnych ujęć promienistych wody (ss. 45-51)
Pavel Urcikán: Hydrauliczne obliczanie przewodów kanalizacyjnych pracujących pod ciśnieniem (ss. 53-58)
Tadeusz Gruszecki: Długość obserwacji pluwiograficznych jako podstawa określania spływów ścieków deszczowych (ss. 59-62)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Mikroorganizmy oczyszczające ścieki (H. Buck, S. Buck; D.H. Eikelbloom, H.J.J. van Buijsen) (ss. 63-64)
Edward S. Kempa: Metale ciężkie w ściekach, osadach i odbiornikach (praca zbiorowa) (ss. 64-65)

KONFERENCJE
Edward S. Kempa: IV International Recycling Congress (s. 66)
Andrzej M. Dziubek: X Postęp techniczny w wodociągach - Wrocław'85 (s. 66)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz