PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2007

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Marcin Kloske, Aleksandra Zawiślak, Mietek Jaroniec: Synteza i właściwości mezoporowatych węgli otrzymanych z żywic fenolowych w obecności polimerów blokowych (ss. 3-9)
Marek Mołczan, Anna Karpińska: Wpływ układu oczyszczania wody na zakres stosowalności procesu MIEX®DOC (ss. 11-17)
Jan Perkowski, Magdalena Sidor: Badania rozkładu niejonowych związków powierzchniowo czynnych w wybranych procesach pogłębionego utleniania (ss. 19-25)
Anna Czaplicka-Kotas: Badania wpływu jakości wody na wytwarzanie barwników fotosyntetycznych w komórkach glonów Chlorella vulgaris na potrzeby biomonitoringu wód powierzchniowych (ss. 27-33)
Alina Pruss: Badania wpływu zmian grubości błony biologicznej na ziarnach złoża filtracyjnego na zużycie tlenu podczas usuwania azotu amonowego z wody (35-39)
Clemens Rohde, Raphael Nawrotzki, Johannes Jager: Badania laboratoryjne i techniczne fermentacji mlekowej odpadów organicznych (ss. 41-44)
Marek Mołczan: Opis i interpretacja wyników testu kinetycznego procesu MIEX®DOC (ss. 45-48)

KONFERENCJE
Apolinary L. Kowal: XX konferencja "Postęp Techniczny w Wodociągach" (s. 49)
Janusz W. Wandrasz: VI konferencja "Paliwa z Odpadów" (s. 49)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Andrzej M. Dziubek: Profesor Edward S. Kempa (ss. 50-52)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz