PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2005

SPIS TREŚCI

Andrzej Świątkowski, Stanisław Biniak, Maciej Pakuła, Grzegorz Trykowski: Metody oceny stopnia zużycia węgla aktywnego w procesie oczyszczania wody (ss. 3-6)
Zbigniew Siwoń, Wojciech Cieżak, Jan Cieżak: Stochastyczne modele godzinowego poboru wody w wybranym systemie wodociągowym (ss. 7-13)
Jarosław Sobota, Ryszard Szetela: Jednowymiarowe modele natężenia i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnych (ss. 15-22)
Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Katarzyna Strzelecka: Problemy opisu struktury przepływu wody w przewodach z nagłymi rozszerzeniami i zwężeniami przekroju (ss. 23-27)
Paweł Licznar, Janusz Łomotowski: Analiza średnich natężeń deszczów miarodajnych we Wrocławiu (ss. 29-34)
Mariusz Dudziak, Michał Bodzek: Występowanie i oznaczanie progestagenów w środowisku wodnym (ss. 35-38)

RECENZJE
Barbara Kołwzan: Biotechnologia w ochronie środowiska (E. Klimiuk, M. Łebkowska) (ss. 39)

KONFERENCJE:
Apolinary L. Kowal: XIX konferencja "Postęp techniczny w wodociągach" (ss. 40)
Janusz W. Wandrasz: V konferencja "Paliwa z odpadów" (ss. 40)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz