PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1997

SPIS TREŚCI

Jerzy Warych: Odsiarczanie gazów odlotowych w środowisku zderzających się strumieni pyłów (ss. 3-6)
Maria Jędrusik, Arkadiusz Świerczok: Wpływ odsiarczania spalin metodą WAWO na skuteczność elektrofiltru (ss. 7-8)
Irena Trzepierczyńska: Charakterystyka i możliwości utylizacji odpadów z odsiarczania spalin (ss. 9-12)
Michał Głomba: Opory przepływu gazu w poziomej przeciwprądowej płuczce natryskowej (ss. 13-17)
Ireneusz Marciniak, Maciej Gierej, Andrzej Urbanek: Usuwanie tlenków azotu z gazów odlotowych metodą KNT (ss. 19-22)
Andrzej Krupa, Anatol Jaworek, Tadeusz Czech: Rozkład zanieczyszczeń gazowych za pomocą wyładowania wstecznego (ss. 23-26)
Czesław Kolanek: Ograniczenie emisji NOx z silników o zapłonie samoczynnym przez wprowadzenie wody do procesu spalania (ss. 27-28)
Anatol Jaworek, Andrzej Krupa, Kazimierz Adamiak: Obliczanie sprawności osadzania cząstek pyłu na naelektryzowanym kolektorze kulistym (s. 29-32)
Ryszard Miller: Badania emisji zanieczyszczeń z kuchenek gazowych (ss. 33-37)
Henryk Pełka: Metoda optymalnego wyboru rurociągów sieci wodociągowej do renowacji (ss. 39-44)

RECENZJE
Andrzej J. Królikowski: Modelowanie zmian jakości wód (W. Adamski) (ss. 45-46)
Edward S. Kempa: Biologiczna przeróbka odpadów (K.-J. Thomé-Kozmiensky) (ss. 46-47)

KONFERENCJE
Krzysztof R. Mazurski: V konferencja "Ekologizacja produkcji" - Heidelberg'96 (s. 48)
Jan D. Rutkowski: II sympozjum "Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń - POL-IMIS" - Szklarska Poręba'97 (s. 48)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz