PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1999

SPIS TREŚCI

Zbigniew Siwoń, Jan Cieżak: Analiza hydraulicznej sprawności systemu dystrybucji wody w Jeleniogórskim Zespole Miejskim (ss. 3-6)
Alicja Forst, Tomasz Jagoszewski, Maria Świderska-Bróż: Wpływ chemicznego kondycjonowania popłuczyn powstających podczas oczyszczania wód podziemnych na przebieg ich zagęszczania (ss. 7-11)
Aniela Rostkowska, Ewa Siedlecka: Ocena skuteczności miejskiej oczyszczalni ścieków w Tczewie (ss. 13-17)
Wojciech Nowak, Arkadiusz Szymanek, Waldemar Muskała, Zbigniew Bis, Jerzy Łaskawiec, Roman Walkowiak, Wacław Krzywoszyński: Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin (ss. 19-22)
Józef Kuropka: Odazotowanie spalin z elektrociepłowni (ss. 23-24)
Edward S. Kempa: Protesty - negocjacje - konsensus w ochronie środowiska (ss. 25-28)
Roman Zarzycki, Grzegorz Wielgosiński: Podstawy technologiczne spalania odpadów komunalnych a normy emisji zanieczyszczeń (ss. 29-32)
Janusz W. Wandrasz: Współczesne spalanie odpadów a ochrona środowiska (ss. 33-35)
Zdzisław Bednarek: Zdrowotne aspekty spalania odpadów komunalnych (ss. 37-38)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Eksploatacja, koszty i podstawy prawne oczyszczania ścieków (praca zbiorowa) (s. 39)

KONFERENCJE
Krzysztof R. Mazurski: "Tereny zanieczyszczone Europy Środkowej i Wschodniej - Katowice'99" (s. 40)
Witold Jarzyna: "I dolnośląskie forum zarządzania środowiskiem - Wrocław'99" (s. 40)
Jan D. Rutkowski: III sympozjum "Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń POL-IMIS" - Szklarska Poręba'99 (s. 40)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz