PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 3/1999

SPIS TREŚCI

Apolinary L. Kowal: Wykorzystanie infiltracji w oczyszczaniu wody (ss. 3-6)
Maria Świderska-Bróż: Wybrane problemy w oczyszczaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze (ss. 7-12)
Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec: Nowe metody opisu struktury porowatej węgli aktywnych na podstawie danych adsorpcyjnych (ss. 13-17)
Marek Mołczan: Usuwanie domieszek organicznych z wody na węglach aktywnych w procesach adsorpcji i biodegradacji (ss. 19-25)
Wiesław Zymon, Jerzy Kurbiel: Wpływ zawartości krzemionki w wodzie na adsorpcję zanieczyszczeń na węglu aktywnym (ss. 27-30)
Jacek Nawrocki: Zaawansowane procesy utleniania w oczyszczaniu wody (ss. 31-36)
Edward Zbieć, Jan R. Dojlido: Uboczne produkty dezynfekcji wody (s. 37-44)
Tomasz Podsiadły: Genotoksyczność wody do picia w wybranych wodociągach (ss. 45-48)
Andrzej K. Biń, Włodzimierz Możaryn: Problem bromianów - współczesny stan badań oraz modyfikacje technologii uzdatniania wody do picia (ss. 49-56)
Andrzej M. Dziubek, Jolanta Maćkiewicz: Zastosowanie koagulacji powierzchniowej do uzdatniania wód infiltracyjnych (ss. 57-60)
Beata Pacholec, Jacek Wąsowski, Ewa Dąbrowska, Bernard Krekora, Bogdan Nowak: Analiza pracy ujęć infiltracyjnych Wodociągu Praskiego w Warszawie (ss. 61-66)
Apolinary L. Kowal, Janusz Przewłocki, Celina Łojewska: Oczyszczanie wody ze zbiornika "Sosnówka" na potrzeby Jeleniogórskiego Zespołu Miejskiego (s. 67-72)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz