PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1-2/1990

SPIS TREŚCI

Halina Florczyk-Gołowin: Wpływ warunków meteorologiczno-hydrologicznych na wielkość odpływu substancji biogennych ze zlewni górskich i podgórskich (ss. 3-8)
Seweryn Gołowin, Andrzej Szyjkowski: Wpływ sposobu retencji na symptomy eutrofizacji i jakość wód (ss. 9-12)
Danuta Rogozińska: Biochemiczny rozkład ścieków miejskich rozcieńczonych wodami powierzchniowymi (ss. 13-17)
Roman Leboda, Andrzej Gierak, Andrzej Łodyga, Franciszek Czechowski: Zastosowanie krajowych adsorbentów węglowych w analizie zanieczyszczeń wody (ss. 19-22)
Alfred Dubicki: Stan obecny oraz prognoza antropogenicznych zmian reżimu hydrologicznego w Sudetach (ss. 23-26)
Zenon Woźniak: Wpływ antropogennych wylesień na odpływ rzek w Sudetach Zachodnich (ss. 27-32)
Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec, Wanda Burakiewicz-Mortka: Badania struktury porowatej węgli aktywnych na podstawie adsorpcji benzenu z fazy gazowej i ciekłej (ss. 33-36)
Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec, Wanda Burakiewicz-Mortka: Uogólnione równania Jovanovića do opisu adsorpcji substancji organicznych z rozcieńczonych roztworów wodnych na niejednorodnych ciałach stałych (ss. 37-39)
Michał Głomba: Odpylanie spalin emitowanych z suszarni koncentratu flotacyjnego węgla kamiennego (ss. 41-44)
Józef Kuropka: Oczyszczanie gazów z tlenków azotu w roztworach fosforanów (ss. 45-46)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Biologia oczyszczania ścieków (K. Mudrack, S. Kunst) (ss. 47-48)
Edward S. Kempa: Gospodarka odpadami (B. Bilitewski, G. Härtle, K. Marek) (ss. 48-49)
Edward S. Kempa: Odpady niebezpieczne (praca zbiorowa) (s. 49-50)
Edward S. Kempa: Geotechnika składowisk odpadów (praca zbiorowa) (s. 51)
Apolinary L. Kowal: Skażenie i toksykologia środowiska (G.W. Ware) (s. 52)

OPINIE
Krzysztof R. Mazurski: Ośrodek ekologiczny w Berlinie (s. 53)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: Sesja naukowa - ochrona środowiska (s. 54)
Andrzej M. Dziubek: XII Postęp techniczny w wodociągach - Wrocław'91 (s. 54)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Andrzej M. Dziubek: Prezes Ryszard Rakowicz (ss. 55-56)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz