PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2002

SPIS TREŚCI

Ryszard Szetela, Zbysław Dymaczewski: Modyfikacja obecnej postaci modelu osadu czynnego ASM 2d (ss. 3-8)
Agnieszka Kolanek, Tadeusz Kowalski: Wpływ procesów biochemicznych i substancji humusowych na stężenie związków wapnia i magnezu w wodach (ss. 9-12)
Bogna Wichrowska, Jerzy Kozłowski, Bożena Ranke-Rybicka: Zmiana oceny jakości wody do picia w świetle poprzednio i obecnie obowiązujących przepisów (ss. 13-16)
Renata Kocwa-Haluch, Robert Michalec: Występowanie rotawirusów w środowisku wodnym (ss. 17-20)
Bożenna Toczyłowska, Andrzej Rutkiewicz: Zastosowanie licznika cząstek do oceny wtórnego zanieczyszczenia wody produktami korozji przewodów wodociągowych (ss. 21-26)
Jolanta Gumińska: Wpływ temperatury na skuteczność uzdatniania wód górskich w procesie koagulacji (ss. 27-32)
Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski: Ocena skuteczności filtracji wody i jakości wód popłucznych w instalacjach basenowych (ss. 33-36)

RECENZJE
Janusz W. Wandrasz: Sedymentacja zawiesin. Zasady i projektowanie (J. Bandrowski, H. Merta, J. Zioło) (s. 37)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XVII konferencja "Postęp techniczny w wodociągach" (ss. 38-39)
Jan D. Rutkowski: VI sympozjum "Emisje zagrażające środowisku - POL-EMIS" (s. 39)
Andrzej Jędrczak: V konferencja "Woda-ścieki-odpady w środowisku" (s. 39)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz