PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1989

SPIS TREŚCI

Zbigniew Siwoń: Stochastyczne modelowanie rozbioru i dystrybucji wody (ss. 3-8)
Krzysztof R. Mazurski: Stan środowiska a warunki życia w Polsce (ss. 9-12)
Tadeusz Kowalski: Analiza chemicznych i biochemicznych właściwości zanieczyszczeń występujących w ściekach (ss. 13-16)
Edward Gomółka, Bogusława Gomółka: Badania nad oczyszczaniem ścieków z mokrego zgazowania karbidu (ss. 17-21)
Florian Domka, Jan Gąsiorek: Wpływ mikrobiologicznej redukcji siarczanów na efektywność oczyszczania ścieków garbarskich (ss. 23-26)
Andrzej Jędrczak, Wojciech Konopczyński: Wpływ składowiska odpadów garbarskich na skład wód podziemnych (ss. 27-30)
Anna Juszczak, Florian Domka: Wpływ temperatury i pH na parametry kinetyczne procesu biodenitryfikacji (ss. 31-34)
Zdzisław Matyniak, Grażyna Kalinowska: Zagrożenie Wrocławia związkami fluoru i dwusiarczkiem węgla (ss. 35-36)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Polichlorowane bifenyle i ich toksyczne oddziaływanie na ssaki i środowiska (S. Safe) (s. 37)
Edward S. Kempa: Inżynieria ścieków i ochrona wód (H.-P. Haug) (ss. 37-38)
Edward S. Kempa: Bank próbek elementów środowiska (praca zbiorowa) (s. 38)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: Postęp techniczny w kanalizacji - przedmiotem obrad X konferencji we Wrocławiu (s. 39)
Krzysztof R. Mazurski: Ochrona środowiska w Sudetach (s. 39)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz