PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1988

SPIS TREŚCI

Edward S. Kempa: Człowiek i biotechnologie w ochronie środowiska (ss. 3-5)
Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec: Zastosowanie równania Langmuira-Freundlicha do oceny struktury mikroporowatych węgli aktywnych (ss. 7-12)
Barbara Kołwzan: Badania nad bioindykacją metali ciężkich o właściwościach mutagennych i rakotwórczych w wodach powierzchniowych (ss. 13-15)
Barbara Brańska, Alicja Lucinska: Interakcje organizmu z niektórymi czynnikami chemicznego skażenia środowiska (ss. 17-18)
Krzysztof Ulfig: Grzyby keratynofilne w osadach dennych rzek i stawów (ss. 19-21)
Krzysztof Bartoszewski, Magdalena Kwiatkowska: Zasady wyboru systemu oczyszczania ścieków (ss. 23-26)
Andrzej Biłyk, Jolanta Czarniecka, Ryszard Szpadt: Badania eksploatacyjne stacji odnowy wody ze ścieków garbarskich (ss. 27-30)
Edward Biały: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska naturalnego w województwie wrocławskim (ss. 31-34)
Janusz Walkowicz: Zależność SNq od powierzchni zlewni (ss. 35-36)
Krystyna Kubacka-Góral: Ocena świadomości ekologicznej społeczeństwa (ss. 37-38)

RECENZJE
Apolinary L. Kowal: Procesy oczyszczania wody (J. Maćkiewicz) (s. 39)
Edward S. Kempa: Przeróbka i wykorzystanie osadów organicznych i ścieków z hodowli zwierząt (praca zbiorowa) (s. 40)
Edward S. Kempa: Kompost - produkcja, jakość i wykorzystanie (praca zbiorowa) (s. 41)
Edward S. Kempa: Fermentacja beztlenowa (praca zbiorowa) (s. 42)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: Adsorpcja w systemach oczyszczania wody - przedmiotem obrad XI konferencji we Wrocławiu (ss. 43-44)
Andrzej M. Dziubek: X Postęp techniczny w kanalizacji- Wrocław'88 (s. 44)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz