PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/2000

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Mieczysław Jaroniec, Wanda Burakiewicz-Mortka: Badania spektroskopowe (IR) i termograwimetryczne utlenionych adsorbentów węglowych (ss. 3-6)
Tomasz Jagoszewski, Maria Świderska-Bróż: Wpływ polielektrolitów na zagęszczanie grawitacyjne osadów pokoagulacyjnych (ss. 7-10)
Ilona Guzowska: Higiena zbiorników wodociągowych (ss. 11-14)
Kazimierz Szymański, Izabela Siebielska: Analityczne aspekty oceny jakości zanieczyszczonych wód podziemnych (ss. 15-18)
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski: Projektowanie hydrauliczne rurociągów z tworzyw sztucznych (s. 19-24)
Andrzej Kotowski: Projektowanie niekonwencjonalnych przelewów burzowych (ss. 25-29)
Józef Kuropka: Odsiarczanie spalin według suchej technologii FHW (ss. 31-34)
Marek Lebiedowski, Czesława Nowicka: Oczyszczanie wody na filtrach włókninowo-węglowych (ss. 35-38)
Janusz Rak, Henryk Piątkiewicz, Artur Wieczysty: Ochrona systemu zaopatrzenia Rzeszowa w wodę do picia (ss. 39-40)

RECENZJE
Jerzy Wartalski: Odprowadzanie wód deszczowych (W. Geiger, H. Dreiseitl) (ss. 41-42)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XVI konferencja "Postęp techniczny w wodociągach - Wrocław'99" (s. 43)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz