PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 3-4/1994

SPIS TREŚCI

Andrzej M. Dziubek: Jakość wody do picia - forum dyskusyjne (ss. 3-12)
Wojciech Adamski: Kinetyka procesu adsorpcja-biodegradacja na złożu węgla aktywnego (ss. 13-18)
Andrzej Jodłowski: Badania nad usuwaniem glonów z wody w procesie koagulacji-flotacji ciśnieniowej (ss. 19-23)
Barbara Kołwzan, Teodora M. Traczewska: Występowanie zanieczyszczeń o właściwościach mutagennych i rakotwórczych w wodzie rzeki Oławy (ss. 25-28)
Tadeusz Kowalski: Nadmanganian potasu jako utleniacz i flokulant w oczyszczaniu wody (ss. 29-32)
Hanna Korneluk, Maria Świderska-Bróż: Ocena przydatności półpalonego dolomitu do usuwania związków fosforu z roztworów wodnych (ss. 33-35)
Teodora M. Traczewska, Piotr Jadczyk: Wrażliwość bakterii wyizolowanych z wkładu filtru Eko-22 na antybiotyki, chlor i promieniowanie UV (ss. 37-42)
Krzysztof Bartoszewski: Technologie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów stosowanie w warunkach krajowych (ss. 43-48)
Waldemar Łągiewka: Zastosowanie biostruktur do oczyszczania wód powierzchniowych i ścieków (ss. 49-52)
Tadeusz Marcinkowski: Współpraca gmin w zakresie gospodarki odpadami (ss. 53-55)
Joanna M. Łowkis, Roman Jagiełło, Krzysztof K. Kaczmarski, Magdalena Surowiec: Termiczna utylizacja odpadów przemysłowych i jej oddziaływanie na środowisko (ss. 57-64)

RECENZJE
Edward S. Kempa: Ocena ryzyka wywołanego przez odpady niebezpieczne (D. Kofi Asante-Duah) (ss. 65-66)
Edward S. Kempa: Ocena źródeł zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza (A.P. Economopoulos) (s. 66)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: Woda-ścieki-odpady w środowisku (s. 67)
Zbigniew Hrynkiewicz: Ujmowanie i uzdatnianie wód (s. 67)
Edward S. Kempa: X sympozjum "Inżynieria środowiska" - Zielona Góra'95 (s. 67)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz