PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 2/1994

SPIS TREŚCI

Andrzej Biłyk, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz: Przemiany naftalenu, acenaftylenu i antracenu w procesie utleniania chlorem (ss. 3-5)
Katarzyna Piekarska: Biosorpcja fluorantenu przez osad czynny (ss. 7-10)
Karol Kuś, Florian, Dariusz Okoń: Efekty i koszty obniżanie agresywności korozyjnej wód powierzchniowych (ss. 11-14)
Józef Kuropka: Badania redukcji tlenków azotu amoniakiem na katalizatorach ziarnistych (ss. 15-18)
Michał Głomba: Odpady paleniskowe jako źródło sorbentu dwutlenku siarki (ss. 19-24)
Józef Kuropka, Mirosław Łabuda: Oczyszczanie spalin z kotłów typu WP-120 (ss. 25-30)
Alicja Fronc, Agnieszka Nawirska: Możliwości wykorzystania odpadów z przetwórstwa owoców (ss. 31-32)
Józef Cebula: Ocena przydatności odpadów stałych i osadów ściekowych do skojarzonego kompostowania (ss. 33-35)

RECENZJE
Wojciech Adamski: Procesy jednostkowe w oczyszczaniu wody (W.J. Masschelein) (ss. 37-38)

KONFERENCJE
Krystyna Jeżowiecka-Kabsch: Pomiary przepływów w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych (s. 39)
Jacek Namieśnik: Analityka w służbie człowieka i środowiska - Gdańsk'95 (s. 39)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz