PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 3/2005

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Mietek Jaroniec: Podstawowe metody adsorpcyjne stosowane do oceny powierzchniowych i strukturalnych właściwości węgli aktywnych (ss. 3-8)
Andrzej Świątkowski, Stanisław Biniak, Maciej Pakuła, Grzegorz Trykowski: Badania skuteczności regeneracji węgla aktywnego stosowanego w procesie oczyszczania wody (ss. 9-12)
Krzysztof Wilmański: Usuwanie substancji organicznych z wód podziemnych na pylistym węglu aktywnym (ss. 13-16)
Izabela Zimoch, Anna Szostak: Ocena skuteczności oczyszczania wody na węglu aktywnym w ZPW "Goczałkowice" (ss. 17-20)
Marek Apolinarski: Nowe kierunki w technologii usuwania azotanów z wód podziemnych (ss. 21-26)
Joanna Świetlik, Urszula Raczyk-Stanisławiak, Jacek Nawrocki: Wpływ procesów utleniania i biodegradacji na zmianę struktury substancji organicznych naturalnie występujących w wodzie (ss. 27-32)
Urszula Raczyk-Stanisławiak, Joanna Świetlik, Jacek Nawrocki: Badania wpływu chloru, dwutlenku chloru i ozonu na stabilność biologiczną wody (ss. 33-37)
Andrzej K.M. Kabziński, Barbara T. Macioszek, Dominik E. Szczukocki, Renata Juszczak, Wiesława Skowron, Alicja Zawadzka: Badania nad skutecznością usuwania mikrocystyny LR w układzie oczyszczania wody w Tomaszowie Mazowieckim (ss. 39-42)
Helena Grabowska, Zdzisław Grabowski, Bogumił Rzerzycha, Jerzy Cyran: Wpływ zastąpienia wody powierzchniowej wodą podziemną na jakość wody oczyszczonej w systemie wodociągu "Sulejów-Łódź" (ss. 43-46)
Iwona Lasocka-Gomuła, Agata Maciołek, Tomasz Jankowski: Możliwość przyspieszenia procesu wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu na przykładzie stacji oczyszczania wody w Mosinie (ss. 47-50)
Bożenna Toczyłowska: Skuteczność usuwania zawiesin w złożach filtrów DynaSand i DYNAMIK (ss. 51-54)
Waldemar Sawiniak, Marcin Kłos: Zastosowanie filtrów DynaSand do odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych - doświadczenia eksploatacyjne (ss. 55-56)
Wojciech Balcerzak, Przemysław Kułakowski, Krzysztof Łuszczek: Wpływ procesu ozonowania na skuteczność działania filtrów węglowych (ss. 57-60)
Marcin Kłos, Jacek Tokarczyk: Możliwości modernizacji koagulacji i filtracji w układach oczyszczania wód powierzchniowych (ss. 61-64)
Izabela Zimoch, Monika Jamer, Barbara Binda: Eksploatacja systemu dystrybucji wody we Wrocławiu w aspekcie awaryjności sieci wodociągowej (ss. 65-68) 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz