PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 4/2003

SPIS TREŚCI

Apolinary L. Kowal: Przyczyny i zapobieganie zmianom jakości wody w systemach wodociągowych (ss. 3-6)
Maria Świderska-Bróż: Skutki braku stabilności biologicznej wody wodociągowej (ss. 7-12)
Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Aleksandra Jedynak: Otrzymywanie i charakterystyka uporządkowanych nanoporowatych materiałów węglowych (ss. 13-18)
Jolanta Maćkiewicz, Andrzej M. Dziubek: Kierunki rozwoju technologii oczyszczania wód infiltracyjnych (ss. 19-22)
Jacek Wąsowski, Maria Waściszewska: Technologiczno-techniczne i ekonomiczne aspekty dezynfekcji wody roztworami produkowanymi w elektrolizerach (ss. 23-26)
Anna Wolborska, Roman Zarzycki, Jerzy Cyran, Helena Grabowska, Maria Wybór: Ocena biologicznej aktywności filtrów węglowych w uzdatnianiu wód powierzchniowych na przykładzie wodociągu "Sulejów-Łódź" (ss. 27-32)
Marcin Kłos: Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do uzdatniania wód o zmiennej mętności (ss. 33-36)
Sławczo Denczew: Wpływ sposobu zaopatrzenia przeciwpożarowego na jakość wody w sieci wodociągowej (ss. 37-38)
Marian Błażejewski, Agnieszka Kosmala: Skuteczność odmanganiania wód o wysokiej twardości (ss. 39-41)
Anna Mossakowska, Beata Pacholec: Monitoring jakości wody w systemie on-line jako ważny element układu technologicznego uzdatniania wody (ss. 43-44)
Urszula Olsińska: Prognozowanie stężeń bromianów(V) i bromowych pochodnych metanu - ubocznych produktów procesu ozonowania wody (ss. 45-50)
Helena Grabowska, Zdzisław Grabowski, Bogumił Rzerzycha, Jerzy Cyran, Andrzej K.M. Kabziński: Ocena skuteczności usuwania mikrocystyny LR w procesach uzdatniania wody powierzchniowej w systemie wodociągu "Sulejów-Łódź" (ss. 51-56)
Michał Zielina, Wojciech Dąbrowski, Robert I. Mackie: Analiza numeryczna wpływu temperatury wody na eksploatację filtrów o skokowo zmiennej wydajności (VDRF) (ss. 57-60)
Janusz Łomotowski, Joanna Skwarek: Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy zmienności składu wody w systemach wodociągowych (ss. 61-64)
Barbara Jachimko, Czesław Symonowicz: Zastosowanie dwutlenku chloru w technologii uzdatniania wody dla Zielonej Góry (ss. 65-68)
Maria Świderska-Bróż, Małgorzata Wolska: Wpływ przerw w dostawie wody wodociągowej na zmiany jej składu fizyczno-chemicznego (ss. 69-73)
Aleksandra Niżyńska: Badania przebiegu procesu denitryfikacji na węglu aktywnym (ss. 75-78)

RECENZJE
Edward W. Mielcarzewicz: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych (S. Denczew, A. Królikowski) (ss. 79-80)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz